GLOBAL FOREST PRODUCTS FACTS AND FIGURES 2018

19 nov 2019

FAO’s forest product statistics present figures for the production and trade (quantity and value) of...

Saknar seriös debatt om avskogning

20 nov 2018

Reidar Persson efterfrågar en saklig diskussion om avskogning och global markanvändning

Nekrolog över svenskt skogsbruk

29 sep 2018

DEBATT. Enligt tidningarnas insändarsidor tycks svensk skogsbruks enda problem vara huruvida skogen ska...

Skogsindustrins nya produkter kräver sin tid

9 apr 2018

Jan Heino konstaterar att vägen till en omvandlad och mångsidig skogsindustri är lång och fylld av utmaningar.

Den globala avskogningen – i går, i dag och i morgon

23 jan 2018

Reidar Persson sammanfattar tro och vetande kring avskogning i en ny rapport. 

The strategy for the IUFRO World Congress 2024

16 dec 2016

Coordinator Dr. Fredrik Ingemarson presents the Swedish application process

State of the World's Forests 2016 (SOFO)

20 okt 2016

Forests and trees support sustainable agriculture. They stabilize soils and climate, regulate water...

Skogen blir särintresse på grund av urbaniseringen

17 maj 2016

Skogsnäringen måste visa på hur den bidrar till lösningar av de stora samhällsfrågorna. 

Farms vs. forests at the landscape scale

14 mar 2016

Forests are being converted into agricultural land throughout the tropics, from Borneo to the Congo Basin.

Etiketter