The State of the World’s Forests 2012

26 jun 2012

The UN Food and Agriculture Organization (FAO) publishes the State of the World’s Forests reports...

Nettoförlusten av skogsmark har överskattats

5 dec 2011

FAO:s nya fjärranalysstudie visar att så var fallet mellan 1990 och 2005

Bonn utmanar: restaurera 150 milj. hektar skog och landskap!

14 nov 2011

Gårdagens samlade förluster av skog är hundrafallt större än dagens.

Restaurering av förstörda marker leder till uthållig användning

25 okt 2011

Rehabilitering av degraderade marker har en enorm ekonomisk och agroekologisk potential

SIFI:s femte nyhetsbrev – tema bistånd

21 okt 2011

Genomlysningen, Vietnam, REDD+, Restaurering, Food, Fibre and Fuel, Kalendarium m.m.

Leaders define pathways to restoring lost forests

5 sep 2011

A core commitment to restore 150 million hectares was launched at a ministerial conference in Bonn.

Etiketter