SIFI:s femte nyhetsbrev – tema bistånd

21 okt 2011

Genomlysningen, Vietnam, REDD+, Restaurering, Food, Fibre and Fuel, Kalendarium m.m.

Tanken med SIFI:s nyhetsbrev är att återge några läsvärda nedslag i frågor som påverkar den svenska skogssektorns utveckling idag eller i framtiden.

SIFI arbetar med information och analys av frågor som är av internationell karaktär och som potentiellt kan utgöra möjligheter eller utmaningar för två eller flera aktörer inom den svenska skogssektorn. Tankesmedjan (SIFI) utgörs av Kommittén för Internationella Skogsfrågor (KIS) och ett stödjande sekretariat. SIFI:s femte nyhetsbrev har bistånd som tema och börjar med att Lennart Båge presenterar genomlysningen av tankesmedjans arbete. Därefter tar Carl Henrik Palmér oss med på en resa i spåren av stormen Katrina.

Nils Lindstrand från Green industry summerar det första seminariet om konkurrensen mellan Food, Fibre and Fuel. Här framgår att utvecklandet av nya verktyg och system både lokalt och globalt är nödvändigt för att hantera våra naturresurser på ett uthålligt sätt. Vidare reflekterar Reidar Persson och Lars-Gunnar Blomkvist kring det skogliga utvecklingsarbetet. Mats Sandewall presenterar erfarenheter från Vietnam.

Uthålligt ekonomiskt brukande lyfts fram av många utvecklingsländer, men det finns många frågetecken kring REDD . Björn Lundgren och Reidar Persson reder ut begreppen. Lars Laestadius presenterar en utmaning rörande restaurering av degraderade marker med siktet inställt på Rio nästa år.

Kerstin Jonsson Cissé från Sida presenterar också resultatet från en workshop i Norrköping med syftet att ta fram förslag för hur Sverige bör hantera REDD +. Slutligen konstaterar Jakob Donner-Amnell att beredskap för överraskningar blir avgörande i en framtid med knappa resurser. Sitt ned en stund, kanske i den svenska svamp- eller älgskogen, och reflektera över hur vi på ett uthålligt sätt kan bruka världens skogar.

Bild: WRI, Lars Laestadius 2011