Bonn utmanar: restaurera 150 milj. hektar skog och landskap!

14 nov 2011

Gårdagens samlade förluster av skog är hundrafallt större än dagens. Ändå är det dagens förluster som uppmärksammas samtidigt som skogsvårdstanken har förbleknat. Nuets förbannelse vilar tungt över den internationella skogsdebatten.

Men något håller på att hända. I Bonn samlades den 2-3 september en grupp ministrar och organisationsledare från hela världen och antog en utmaning – att restaurera 150 miljoner hektar fram till år 2020.

Denna så kallade Bonn Challenge rimmar väl med tidigare åtaganden. Klimatkonventionen vill med REDD plus öka användningen skog och skogsmark som kolfälla, medan Konventionen för biologisk mångfald har som delmål att restaurera 15 procent av världens degraderade ekosystem till år 2020.

Ett Globalt råd för restaurering

Göran Persson, Sveriges förre statsminister, var i Bonn i egenskap av styrelseledamot i tankesmedjan World Resources Institute. Han pekade i sitt tal på de ofantliga möjligheter som slumrar i degraderade marker, både för fattigt folk på landsbygden och för det klimat som vi alla är beroende av.

I Bonn var det ingen som tvekade: behoven och möjligheterna är båda enorma. Restaurering kan och måste genomföras. Men hur? Att restaurera 150 miljoner hektar är ett oerhört ambitiöst mål jämfört med dagens insatser.

En god början är att mobilisera världens ledare. Göran Persson och Brasiliens förre president Fernando Henrique Cardoso kommer därför att sammankalla ett Globalt råd för restaurering – the Global Restoration Council – med uppgift att frammana en global restaureringsrörelse.

Siktet är inställt på Rio

Siktet är inställt på att i Rio nästa år presentera en restaureringskoalition – en grupp av länder och aktörer som genom att återskapa balans och bördighet vill bringa hopp och välstånd till de många människor som livnär sig på sedan länge degraderade marker.

Riokonferensen infaller 40 år efter 1972 års Stockholmskonferens. Om Sverige letar tema för ett jubileumsinitiativ finns i restaurering en god kandidat.

__

Text och bild: Lars Laestadius, World Resources Institut

Läs mer om restaurering:

Restaurering av förstörda marker leder till uthållig användning