Kineser tar till sig den svenska skogsbruksmodellen

En delegation med skogliga forskare från Shejiang besökte KSLA den 8 november.

Brukanderätternas utveckling sedan Gustav Vasa

VD Åke Barklund inledde genom att presenterade KSLA:s arbete. Därefter höll Fredrik Ingemarson en föreläsning om den svenska modellen genom en historisk beskrivning av ägande- och brukanderätternas utveckling. Dessutom presenterades utvecklingen för skogsägareföreningarna, certifierings-systemen Programme for the endorsement of forest certification (PEFC) och Forest Stewardship Council (FSC).

Den kinsesiska Provinsen Zhejiang

Forskarna kom från Zhejiang Academy of Forestry Sciences och Institute of Sub-tropical Crops under ledning av Mr. Jiang Bo från Zhejiang Testing Station for Forest Products. Besöket på KSLA var den svenska delen av en exkursion till Finland, Sverige och Norge.

Provinsen Zhejiang ligger i sydöstra Kina och är känt för goda förutsättningar för skogsbruk, ett lyckat skogligt reformarbete och ett stort antal företag som arbetar med vidareförädling av olika typer av träprodukter.

Den avslutande diskussionen

Diskussionen som avslutade mötet handlade om landreformer, storleken på brukanderätter, förtroende för marknaden, utvecklingen av certifieringssystemen och slutligen satsningar inom skoglig utbildning och forskning.

Zhejiang forestry delegation

Name Employer Position
Mr. Jiang Bo Zhejiang Quality Inspecting and Testing Station for Forest Product Director & Researcher
Ms. Xu Manping Zhejiang Quality Inspecting and Testing Station for Forest Product Senior Engineer
Mr. Liu Xinhong Zhejiang Academy of Forestry Sciences Researcher
Mr. Du Guojian Zhejiang Academy of Forestry Sciences Researcher
Mr. Jin Chuan Institute of Sub-tropical Crops of  Zhejiang Academy of Agricultural Sciences Director & Researcher
Ms. Chen Qiuxia Institute of Subtropical Crops of  Zhejiang Academy of Agricultural Sciences Vice Researcher