Satsa på skogen för klimatet

11 apr 2016

Inlägg av skogsindustrin på DI:s debattsida

Klimatutmaningarna är stora. För att tillfullo utnyttja de möjligheter som finns för Sverige måste politik, näringsliv och forskning samlas och enas om hur vi skapar de bästa förutsättningarna för en bioekonomi, skriver vd:arna för sex stora skogsbolag.

I dag samlas den svenska skogsnäringen till den årliga Skogsnäringsveckan. Årets upplaga präglas mer än någonsin av insikten om att skogen är en del av lösningen på klimatproblemen. Skogsindustrin befinner sig i kärnan av den biobaserade ekonomin och spelar en central roll för grön och hållbar tillväxt.

 

Klimatmötet i Paris innebär ytterligare möjligheter för skogsindustrin att bidra till omställningen till en bioekonomi, såväl här hemma som långt bortom våra gränser.

”Trä binder koldioxid och är det enda helt förnyelsebara byggmaterialet.”

 

Världens länder letar nu efter kolsnåla lösningar till allt från att bygga hus till att köra bil. Klimatmötet i Paris har ökat trycket mot en omställning till en ekonomi baserad på biologiska och förnybara material – en så kallad bioekonomi.

 

Här är skogsbaserade produkter en del av lösningen – för ju mer vi satsar på produkter och tjänster baserade på ett hållbart skogsbruk desto större möjlighet har vi att faktiskt sänka de globala koldioxidutsläppen.

 

Sverige har i hundratals år exporterat skogbaserade produkter världen över. Med klimatfrågan högt upp på den europeiska politiska agendan har vi en unik chans att även bli en världsledande exportör av klimatsmarta lösningar.

 

Skogen är en del av lösningen på klimatutmaningen på två sätt. För det första så binder den växande skogen koldioxid. Skogen växer mer än vad vi tar ut och så har det varit under flera decennier. Totalt binder hela den svenska skogsnäringen mellan 60–70 miljoner ton koldioxid varje år. Det motsvarar hela Sveriges utsläpp av koldioxid under ett år.

 

För det andra så kan vi minska utsläppen av koldioxid genom att låta skogsråvara ersätta fossila material i till exempel plast, textil och drivmedel. Vi kan också ersätta produkter som i sin tillverkning använder stora mängder fossila bränslen, till exempel genom att öka användandet av trä i byggprocesser. Det är precis detta som bioekonomi handlar om; en ekonomi som drivs av förnybar råvara i smarta och innovativa produkter.

 

Givetvis är klimatfrågan den starkaste drivkraften för den förändring som nu sker. Men för att tillfullo utnyttja de möjligheter som finns för Sverige måste politik, näringsliv och forskning samlas och enas om hur vi skapar de bästa förutsättningarna för en svensk bioekonomi.

 

Det är med bakgrund av detta mycket positivt att landsbygdsminister Sven-Erik Bucht så tydligt har pekat ut bioekonomin som en möjlighet för Sverige. Den svenska skogsindustrin välkomnar visionen om att bioekonomin kan bli ett lyft för Sverige och föreslår tre åtgärder som kan ge resultat i relativ närtid: incitament för ökat trähusbyggande, en forskningsproposition som prioriterar bioekonomisk innovation samt att Sverige utnyttjar sin röst internationellt för bioekonomin på samma sätt som vårt grannland Finland gör.

 

Trä binder koldioxid och är det enda helt förnyelsebara byggmaterialet. Genom att styra offentlig upphandling mot en ökad användning av trä för bostadsbyggande, minskar vi koldioxidutsläpp och därmed miljöpåverkan.

 

Avseende forskningspropositionen så vill vi se att den anammar ett fokus på bioinnovation. I syfte att korta ned steget från lovande forskningsprojekt till produkter som efterfrågas på marknaden, krävs en satsning på biobaserade material med skogen som råvara, gärna i symbios med akademi och forskningsinstitut. För vad som står näst på tur – textiler, bildskärmar, bilar eller något annat – styrs av såväl innovationsförmåga som efterfrågan och konkurrenskraft.

 

En växande bioekonomi är ett nödvändigt skifte för att klara både tillväxt och ett hållbart samhälle. Denna insikt har vi och vi behöver påvisa denna möjlighet internationellt. Vi vill att Sverige, likt vårt grannland Finland, utnyttjar vår röst i Bryssel för bioekonomin där skogen kan och bör utgöra stommen.

 

Vi som representerar såväl näringslivet som skogsindustrin vill vara med och bidra med viktig kunskap och erfarenheter. Tillsammans kan vi skapa en ljusare och grönare framtid för svensk ekonomi.

 

Per Lindberg, vd, Billerud Korsnäs
Karl-Henrik Sundström, vd, Stora Enso
Henrik Sjölund, vd, Holmen
Ulf Larsson, vd, SCA Forest Products
Hannele Arvonen, vd, Setra
Lars Idermark, vd, Södra Skogsägarna

 

 

Publicerad i DI 2016-04-10 21:03

Uppdaterad 2016-04-11 12:50.

Foto: Christine Olsson

 

Kontakta DI Debattredaktionen debatt@di.se@didebatt