SIFI får sommarpraktikant

20 jun 2012

Jägmästarstudenten Emma Berglund gör praktik

Med start den 4e maj fick Tankesmedjan för Internationella skogsfrågor (SIFI) förstärkning i form av sommarpraktikanten Emma Berglund. Hon finns på kontoret på Drottninggatan fram till mitten på juli.

Studier i Kanada

Emma har precis avslutat sitt tredje år på jägmästarutbildningen i Umeå. Hon inriktar sina studier mot ekologi, skogsskötsel och internationella skogsfrågor. I höst börjar den internationella biten på allvar då Emma åker till Vancouver i Kanada för att studera ett år på University of British Colombia.

Ordförande i Skogshögskolans studentkår

Innan Emma började studera skog såg hon sig om i världen. Volontärarbete i både Indien och Costa Rica har gett mersmak för internationellt arbete. Under sin tid på Skogis har Emma varit väldigt engagerad i jägmästarnas studentkår och hon var under 2011 ordförande för Skogshögskolans studentkår.

Arbetsuppgifter på SIFI

På SIFI jobbade Emma initialt med förberedelser och genomförande av SIFI:s konferens med fokus på Kanada – ”The transformation of the Canadian forest sector and Swedish experiences” – som gick av stapeln på KSLA den 28 maj. Utöver detta kommer hon bland annat jobba med nyhetsbrevet, hemsidan och analysera hur tankesmedjan kan öka samarbetet med studenter genom implementeringen av projektet Export av skogskunnande från Finland och Sverige.

Emma finns tillgänglig på kontoret och nås på telefon 08-54 54 77 11 eller emma.berglund@ksla.se

Text: Fredrik Ingemarson

Foto: Christina Bergqvist. Fotot visar Emma Berglund på taket av The Metropolitan Museum of Art i New York.