Skogen 2080

Av

12 okt 2021

Skogen har hamnat i centrum av en gradvis allt hätskare debatt. Ur ett historiskt perspektiv är detta inte något nytt. Skogen har förekommit i samhällsdebatten under flera perioder under 1900-talet, av många skäl. Det finns något positivt i detta; det reflekterar att många människor har starka känslor för skogen och att det finns ett engagemang för denna för Sverige (och världen) så viktiga resurs.

Seminariumet arrangerat av IVAs avdelning VIII, Skogsnäringens teknik, tillsammans med KSLA och streamas live den 12 oktober.

Debatt är viktigt men samtidigt måste också konflikter hanteras och lösas. Skogen är ett komplext system med många värden, för biologisk mångfald och klimat, för vattenresurser, för jobben och samhällsekonomin. Det är en förnybar resurs om än inte oändlig. Genom de fantastiska egenskaper som träden har så finns oändliga möjligheter till att använda resursen, vilket skapar ett ökat tryck.

Varför välja perspektivet 2080? Nils Bohr sa att ”predictions are difficult, especially about the future”. Vi vet hur svårt det är att förutspå framtiden och det gäller kanske mer än någonsin, inte minst till följd av den mycket snabba tekniska utveckling vi har idag. Men även politiska skeenden och geopolitiska förändringar kan skapa tvära kast i våra samhällens utveckling.

Välkommen till ett seminarium där vi pratar om skogens viktiga roll ur olika perspektiv:

  • 2080 ska vi ha uppnått en ”fossilfri värld”. Vilken roll har skogen haft i den resan och vilken roll tror vi att den kommer att spela i det fossilfria samhället och den fossilfria ekonomin? 

  • Även om vi uppnår ”en fossilfri värld” så finns risken för att betydande klimatförändringar har blivit en realitet 2080. De kan vara gradvisa (och därmed lättare att planera för) och/eller plötsliga tröskeleffekter som skapar stor osäkerhet. De människor som föds idag är 60 år 2080. Hur ser deras värld ut? Den skog vi planterar idag är också 60 år 2080 – hur säkrar vi att den är anpassade till ett klimat som kanske ser ganska annorlunda ut mot idag och kan fortsätta att generera värde i alla dess former till dagens barn och unga? 

  • Om vi utgår från perspektivet 2080, kan vi då lyfta blicken och tänka fritt utan att fastna i dagspolitik och debatt. De frågor som idag skapar djupa konflikter ska förhoppningsvis till stor del kunna vara lösta långt innan 2080. Hur behöver vi tänka då?

Medverkar gör bland andra Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna, Linda Berglund, bitr avdelningschef skog & arter, wwf, Linnea Claesdotter, skogsägare i Östergötland, kassör och jämställdhetsansvarig i Spillkråkan, Thomas Esbjörnsson, processledare Sveaskog, Tomas Flodén, chef kapitalförvaltning AMF, Joachim Granit, Creative and Artistic Director Färgfabriken, Fredrik Ingemarson, Director for IUFRO World Congress 2024, SLU, Rebecka Le Moine, riksdagsledamot (MP), Emma Meyer Dunér, chefdramaturg Kungliga Dramatiska teatern, Johanna Mossberg, vice president Biorefinery and energy, Bioeconomy and Health RISE, Olle Olsson, Senior Research Fellow Stockholm Environment Institute, Jessica Rosencrantz, riksdagsledamot (M), Lena Ek, ordf IVAs avd Skogsnäringens teknik och Monika Stridsman, ordf KSLAs Skogsavdelning. Seminariet modereras av Johan Kuylenstierna och Peter Alestig.

Seminariet är ett samarbete mellan IVAs avdelning Skogsnäringens teknik och KSLA.

Ange i anmälan om du deltar på plats eller digitalt då antalet platser är begränsat på grund av pandemin.

Kontaktinformation

Anna Lindberg Projektledare Telefon 08-791 29 91 E-post / användarnamn anna.lindberg@iva.se

https://www.iva.se/event/skogen-2080/