The Forest Dialogue möte i Växjö

29 jun 2012

En avslutningsdialog – Investments in Locally Controlled Forestry (ILCF)

The Forest Dialogue arrangerade tillsammans med Sida, Skogsstyrelsen, LRF och Södra en avslutningsdialog i sin serie om Investments in Locally Controlled Forestry (ILCF). Ett 25-tal internationella representanter från olika länder, organisationer och företag och ca 15 svenskar träffades den 15-19 april på Linné universitetet och på exkursion kring Växjö.

Fokus på samspel mellan skogsägare, marknad och myndigheter

Fokus för dialogen var familjeskogsbrukets historia och hur samspelet mellan skogsägare, marknaden och myndigheter utvecklats till vad det är idag. Rollfördelningen staten-familjeskogsbruket-skogsindustrin belystes. Deltagarna var uppenbart imponerade av det svenska familjeskogsbruket och av Södra som nog är världens mest framgångsrika familjeskogskooperativ. Det var en extra krydda att kunna genomföra en konferens om familjeskogsbruk i hjärtat av 1800-talets emigrant-Sverige.

Deltagare från alla världens hörn

Gästerna kom från länder som Brasilien, Kanada, Kenya, Kina, Mexico, Nepal, Nya Zeeland, Schweiz, Surinam, Thailand, Uruguay och USA och företag som t.ex. Kimberly-Clark. Organisationer som deltog var bl.a. IIED (London), FAO (Rom), IUCN (Genève) och PEFC (Genève). De svenska deltagarna representerade bland annat Landsbygdsdepartementet, Skogsstyrelsen, Sida, SLU, Skogsägarföreningar och konsulter.

Dialog och exkursioner

De fyra konferensdagarna vara indelade i ett utflyktsblock och ett dialogblock. Skogsstyrelsen hade hand om den första exkursionsdagen och Södra skogsägarna den andra. Deltagarna fick besöka Linnés Råshult, skogsägare som var både medlemmar och icke medlemmar i Södra Skogsägarna, plantskola, gallringsavverkning, köpsågverk och värmeverk.

Två dagar med diskussioner genomfördes på Linnéuniversitetet där ordförandeskapet delades mellan LRF Skogsägarna, Sida och IUCN. Syftet var att avsluta denna dialogserie om stöd till lokalt förankrat skogsbruk som tidigare har haft åtta möten i olika utvecklingsländer och där Sverige fick exemplifiera hur det kan fungera i ett mer utvecklat land.

Svenskt familjeskogsbruk imponerar

Besökarna var uppenbart imponerade av hur avancerat vårt familjeskogsbruk är och hur vi från förra sekelskiftet har tagit oss från misshushållning av skogsresurserna och utnyttjande av skogsägarna till ett återupprättat skogstäcke samtidigt som skogsbruket på ett avgörande sätt bidragit till landets ekonomiska utveckling. En viktig komponent var organisering av småbrukarna för att uppnå respekt från marknad och myndigheter.

Den positiva andan förstärktes och inspirerade de länder i världen som har problem med avskogning och en familjeskogssituation liknande den vi hade under baggböleriets dagar. Arrangemanget låg alltså helt i linje med ambitionerna för Skogsrikets fjärde gren Sverige i världen.

Text: Lennart Ackzell, LRF Skogsägarna/SIFI och Björn Merkell, Skogsstyrelsen/SIFI

Bild: Exkursion till skogsägare Staffan Nilsson, tillika demonstrationsgård för Kraftsamling skog (foto Lennart Ackzell)