Trämarknaden i Nordafrika, Mellanöstern och Japan

21 apr 2011

De demografiska faktorerna som styr utvecklingen på längre sikt pekar åt olika håll för två av Sveriges största exportmarknader. Utvecklingen i Nordafrika och Japan har dominerat under de senaste månaderna. En fjärdedel av de svenska sågverkens totala export går till Nordafrika och Mellanöstern, medan exportandelen har minskat till Japan under de senaste åren.

Marknaden återhämtar sig sakta i Nordafrika

Magnus Niklasson från Skogsindustrierna meddelar att marknaderna i Nordafrika fungerar igen (med undantag av Libyen som är stängt för handel). Efterfrågan och leveranser återhämtar sig sakta men säkert mot de nivåer som gällde under förra året. Den svenska handeln till Egypten låg i princip nere en månad efter krisen, är idag fortfarande begränsad men på uppgång. Trots att konsumtionen av trä har en begränsad omfattning så har en bristsituation uppstått på vissa varor.

Exportvolymerna till Nordafrika är 2,4 miljoner kubikmeter, medan andelen till Mellanöstern är liten. Furuleveranser dominerar, medan granandelen är marginell. Tillsammans står de för 24 % av exporten av sågad vara från Sverige. Egypten är den enskilda största marknaden i Nordafrika med en import på 1.1. miljoner kubikmeter från Sverige. Det motsvarar 9 procent av den svenska exportmarknaden på totalt 12,3 miljoner kubikmeter sågad vara. Under de senaste åren har den Nordafrikanska marknaden köpt stora volymer, varit prisledande på furu och ställt specifika krav. Marknaden har även fungerat bra under lågkonjunkturen.

Japan behöver bygga nya bostäder i trä

Jordbävningskatastrofen i Japan har drabbat landets nordöstra del med full kraft. Ofta leder jordbävningar till att andelen nybyggda hus i trä ökar. Under 2009 byggdes drygt 800 000 hus i Japan. Uppskattningsvis har 100 – 150 000 hus förstörts. Myndigheterna meddelar att ca 30 000 tillfälliga bostäder omedelbart behöver byggas för de hemlösa. Olika typer av konstruktioner, och däribland en hög andel träkonstruktioner, kommer att bli aktuella.

Tittar man på den japanska produktionskapaciteten av byggmaterial så har plywoodindustrin drabbats hårdast av katastrofen. Den är till stora delar belägen längs den hårt drabbade nordöstra kusten. Sågverken är inte lika hårt drabbade, men produktionen hämmas eftersom det för det första är brist på olja/energi och för det andra så fungerar inte logistiken (både leveranser av råvara till sågverk samt utleveranser av varor).

Japan producerar normalt ca 12-13 miljoner kubikmeter sågade trävaror till stor del på importtimmer (ca 6 miljoner kubikmeter). Japan är den sjätte största export-marknaden för de svenska sågverken med 750 000 kubikmeter under 2010 (6,5% av exporten).

Effekterna på den svenska exportmarknaden

Niklasson påpekar att marknaderna i Afrika och Mellanöstern har vuxit snabbt under de senaste åren. En mycket hög andel av befolkningen består av unga människor, vilket kommer att fortsätta att driva på en ökad efterfråga på trä för byggnation på lång sikt. Vidare bedömer han att volymerna till Nordafrika och Mellanöstern i år blir lägre än vad företagen budgeterat. Emellertid verkar det sannolikt att leveranstakten kan vara tillbaka på fjolårets nivå åtminstone under det fjärde kvartalet.

Japan är Karl Hedinsgruppens största exportmarknad. Koncernchef Karl Hedin säger till Dagens Industri att återuppbyggnaden kommer att märkas i orderböckerna inom ett halvår då uppbyggnaden av permanenta hus kommer igång. Den lokala industrin behöver också öka importen av trävaror för att kompensera ett initialt mindre flöde från inhemska industrier. Inom ett år tror han att marknaden kommer att få se en ordentlig efterfrågeökning.

Niklasson tror att ökningen skulle innebära en ökning av antalet nybyggda hus i Japan med ca 10 % per år. Husmarknaden har under de senaste åren minskat i Japan och ökningen medför därmed att marknaden åter når samma nivåer som före 2007. Lars-Göran Sandberg på Timwood AB lyfter fram den åldrande befolkningen i Japan som på sikt leder till ett minskande behov av byggnation. Han bedömer att inom de närmaste 3-4 åren kommer det att ske 70-100 000 fler nybyggnationer p g a jordbävningen och tsunamin. Han poängterar dock att ökningen är marginell i jämförelse med expansionen av den kinesiska importmarknaden, vilket ni kan läsa mer om i SIFI:s första nyhetsbrev.