Dansk oro för svensk skogsindustri

24 maj 2013

Det finns ett skogsindustriellt glapp i Sverige där den lovande nya skogsindustrin inte är framme att ta över med risk för nedmontering av infrastruktur, kompetens och vedförsörjningsapparat.

Det skriver Danske bank i sitt senaste nyhetsbrev kring skog och ekonomi där man gör en stor genomlysning av den svenska skogsindustrin.

Försämrar tillgången på riskvilligt kapital

Banken skriver att glappet kommer att slå mot orter som redan är hårt drabbade av arbetslöshet. Dilemmat, skriver banken, är att krisen i pappersindustrin i sig försämrar tillgången på riskvilligt kapital som nu behövs mer än någonsin för att industrin ska ta sig vidare till nästa generations skogsprodukter.

Nästa generation skogsprodukter

”De flesta är övertygade om att nanocellulosa och kolfiber är nästa generation skogsprodukter i framtiden, men horisonten är lång – för lång – sannolikt över tio år”, skriver banken.

Danske bank menar att för att fylla glappet måste industrin göra stora satsningar på skogsbaserat fordonsbränsle.

 

Text: Processnet.se: 2013-05-17

 

Danske bank report:

https://www.danskebank.se/PDF/Skog-och-Lantbruk/Skog-och-Ekonomi/2013/Skog-och-Ekonomi-Nr2-2013.pdf?utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified