Gröna klimatfonden ska bli mer effektiv

16 dec 2018

FN:s Gröna klimatfond bistår fattiga länder i klimatarbetet. Nu ses stadgarna över så att det framtida arbetet kan bli mer effektivt, enligt Lennart Båge, fondens medordförande.

Finansieringen är en av de stora knäckfrågorna under klimatförhandlingarna i Katowice. Den Gröna klimatfonden, världens största klimatfond, som startade 2014 ska bistå utvecklingsländer med både klimatåtgärder och klimatanpassning har en nyckelroll i sammanhanget.

Utvärdering av fonden

Som DN skrev i tisdagens tidning har det funnits rapporter om att arbetet under året, då Sverige delat ordförandeskapet med Nicaragua, stundtals har varit stormigt. Det bekräftas av den svenske medordföranden, co-chair, Lennart Båge.

Till skillnad från Parisavtalet som inte längre delar upp världen i i-länder och utvecklingsländer har fondens styrelse fortfarande den uppdelningen. Varje år utses två medordföranden, en från varje del.

När Lennart Båges medordförande inte dök upp till ett styrelsemöte i somras bromsades arbetet kraftigt.

– I två dygn av styrelsetiden satt u-landsgruppen för att komma överens och kunde ändå inte enas om en ersättare, så politiskt laddat var det i gruppen. Till slut frågade de om jag kunde tänka mig att ensam vara ordförande för hela mötet.

– Vi körde så, men stämningen var så dålig inom främst ulandsgruppen att det tog en dag att diskutera agendan. Vi tog beslut under mötet, men det var flera beslut som inte togs och vi nådde inte dit vi ville, berättar Lennart Båge.

Enligt honom jobbade styrelsen sedan stenhårt för att få ihop ett möte i oktober, och då gick det bättre.

– Det blev framgångsrikt och vi tog bland annat beslut om påfyllnandsförhandlingar och att det ska ske en utvärdering av fonden. Utvärderingen ska fungera som ett underlag inför förhandlingar om att fylla på fonden, då vill du veta lite mer systematiskt och analytiskt om hur fonden har arbetat.

Nytt system för beslut

Ett första möte kring påfyllnadsförhandlingar hölls i november. De avslutas i oktober 2019 med en bidragskonferens.

Fondens stadgar innebär i sig att arbetet riskerar att bli ineffektivt och ett arbete att ändra dem pågår.

– Den stora utmaningen är att man fattar beslut via konsensus, det innebär att alla har vetorätt. Att det inte är bra har stått klart och styrelsen har i uppdrag att utveckla ett system för beslutande utan konsensus. Det arbetet har kommit ganska långt i år, säger Lennart Båge.

– Jag hoppas och tror att det finns en god chans att det blir en ändring nästa år. Allt fler inser att styrelsen blir alldeles för handlingsförlamad och jag tror förutsättningar för att lösa den är större nu än tidigare.

Världens största klimatfond

Lennart Båge är på plats i Katowice för att företräda Gröna klimatfonden.

Finansiering, att rika länder ska stötta fattiga länder ingår i Parisavtalet och är en av knäckfrågorna under COP24.

Inför mötet har både Tyskland och Norge lovat att fördubbla sina bidrag till den Gröna klimatfonden. Sverige är det största givarlandet räknat per capita och det sjätte största räknat i pengar, med 4 miljarder kronor under perioden 2015–2018. Några nya pengar har inte gått att lova inför COP, det är ett beslut för en ny regering.

Fonden har en nyckelroll i klimatfinansieringen, den hanterar miljarder dollar och är världens i särklass största klimatfond. Hittills har de finansierat 93 projekt i 96 länder till ett värde av 4,6 miljarder US-dollar, drygt 41 miljarder kronor. Hälften ska gå till klimatåtgärder som utsläppsminskningar, hälften till anpassning.

– Fonden har lyckats föra fram stora pengar till internationella projekt. Det är en  förvånansvärt lite känd framgångssaga.

Lennart Båge trycker på att fonden fortfarande är i ett uppbyggnadsskede och öser beröm över personalen på sekretariatet i Sydkorea som han anser arbetar hängivet och hårt. Och att jobbet såhär långt inte har varit helt felfritt tycker han är helt naturligt.

– Du kan inte bygga en verksamhet och vara innovativ i den här omfattningen utan att vara risktagande och utan att får kritik, Därför ser jag mycket fram emot den här utvärderingen som kommer. Den kommer nog att se lysande saker, mindre lysande saker och en del problem. Det blir en lärotid när du går in på ett nytt område, säger Lennart Båge vars uppdrag som medordförande i Gröna klimatfonden avslutas vid årsskiftet.

 

Skribent Jannike Kihlberg

Publicerad på www.DN.se 2018-12-13

 

Co-chair för den Gröna klimatfonden, Lennart Båge, sitter även i SIFIs rådgivade grupp.