Implementering av SDGs i Sverige

24 maj 2018

Prof. Jeffrey Sachs menar att hållbar utveckling inte är svår att åstadkomma

 

Sverige har bäst förutsättningar i världen att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, enligt SDSN:s SDG-index. Men fortfarande finns många utmaningar. Och det viktigaste av allt är att inte slappna av, menade professor Jeffrey Sachs, huvudtalare på ett evenemang på temat den 15 maj, som Global Utmaning samarrangerade. 

 

Över 300 personer hade samlats på Handelshögskolan i Stockholm den 15 maj för att lyssna på ett publikt seminarium med professor Jeffrey Sachs, ordförande för FN:s nätverk SDSN och ekonomiprofessor på Earth Institute, Columbia University, i närvaro av kronprinsessan Victoria. På evenemanget talade även Johan Rockström, chef på Stockholm Resilience Center, Mette Morsing, chef på MISUM Handelshögskolan, Carin Jämtin, generaldirektör Sida och Marie Dahllöf, generalsekreterare på Postkodstiftelsen. Samtalet modererades av Alexander Crawford, nytillträdd tf VD för Global Utmaning.

 

Vi närmar oss deadline

Jeffrey Sachs, som länge intresserat sig för Sverige menade att investeringar i välfärd, jämlikhet och jämställdhet har skapat ett hållbart samhälle för medborgarna att leva i. Att man var först ut i världen med att införa en koldioxidskatt har också skapat förutsättningar för landet att bekämpa klimatförändringarna. Lagstiftning och policymaking är det som måste till för att få en hållbar förändring. Budskapet från Sachs var att det inte är svårt att skapa en hållbar utveckling, men att vi närmar oss deadline för planetens gränser. Ändå är det så få länder som prioriterar det. Sachs pekade ut fyra faktorer som är grundläggande för att skapa hållbar utveckling. För det första handlar det om att ge alla barn en bra start i livet med tillgång till universiell vård och utbildning. För det andra att skapa en transformation till ett fossilfritt energisystem, och hindra de farliga växthusgasutsläppen. För det tredje – att skapa ett hållbart jordbruk. Och sist att städa upp efter oss själva och ta hand om de enorma sopberg och farliga avfall vi människor genererar.

 

Hur kan världen lyckas?

Han menade att Sverige, som har uppnått 85 procent av målen enligt SDG-index, har kommit längre än många andra i arbetet och kan på så sätt förbli en global förebild.  Därmed inte sagt att Sverige inte har utmaningar att arbeta med. Höga utsläpp, stor konsumtion, avfall och vapenexport var några av de utmaningar han lyfte i sitt tal.

Johan Rockström menade att det finns ett inneboende drama i Jeffrey Sachs presentation. Om Sverige, som har bäst förutsättningar misslyckas, hur kan då världen lyckas? Vi har fortfarande en lång väg kvar. Som exempel lyfte han att det är det land i Europa med störst sårbarhet när det kommer till livsmedelsförsörjning. Och landet har misslyckats på flera punkter – när det kommer till klimat, hav, och biodiversitet. Vidare argumenterade han för att varje land behöver anpassa och tolka målen i Agenda 2030 till sin egna kontext och förutsättningar.

 

Goda förebilder

Postkodlotteriet, som är världens tredje största privata givare till ideell verksamhet ger stöd till ett stort antal projekt som arbetar för att förbättra Sveriges och världens förutsättningar för hållbar utveckling. Marie Dahllöf, chef över Postkodstiftelsen lyfte bland annat projekt som arbetar för miljön i Östersjön samt vikten av att visa på goda förebilder och projekt som lyfter lösningar för de globala målen.

 

Långsiktigt arbete

Mette Morsing, chef över MISUM på Handelshögskolan lyfte även vikten av att diskutera med ekonomstudenterna om vad ett hållbart finansiellt system är, och arbetet med korruptionsbekämpning. Även Carin Jämtin, generaldirektör på Sida menade att tillit och stabila stater är en nyckelfaktor för att kunna arbeta långsiktigt för hållbar utveckling.

Panelen var enig om att även om oerhört många utmaningar kvarstår i arbetet med att uppfylla de globala målen, är det första gången världen har en gemensam agenda och en vägvisare till att skapa ett hållbart samhälle för alla. Och vi får aldrig ge upp arbetet.

Evenemanget var arrangerat av SDSN – FN:s nätverk för de globala målen, i samarbete med Global Utmaning, Sida och Handelshögskolan. Läs mer om vad som sades under seminariet på twitter under #SDGs4Sweden. Här kan du se programmet för kvällen.

 

Ursprungstext: Global utmaning

 

Foto: Joel Ahlgren