Invigning av SLU Global

25 sep 2012

Invigningen går av stapeln den 26 september i anslutning till the Agricultural research and development conference i Uppsala.

Agricultural Sciences for Global Development – SLU Global

För att ytterligare stärka engagemanget i internationella frågor, och för att koordinera universitetets implementering av Sveriges politik för global utveckling (PGU), inrättar SLU programmet Agricultural Sciences for Global Development (SLU Global).

Universitets styrkeområden

SLU:s kärnkompetens är inom lantbruksområdet – inklusive skogsbruk och veterinärmedicin – och universitetets expertis är därför unik och högrelevant för fattigdomsbekämpning och livsmedelsförsörjning. Universitets styrkeområden omfattar dessutom flera andra akuta globala problem och frågeställningar:  energiförsörjning, klimatförändring, bevarandet av den biologiska mångfalden, och kontrollen av smittsamma sjukdomar.

Ett nytt programkontor 

SLU Global kommer att koordinera, stödja och informera om SLU-baserad forskning, utbildning och andra aktiviteter som ryms inom ramen för SLU:s PGU-strategi. Ett nytt programkontor är under uppbyggnad. SIFI ingår i SLU Globals nätverk och tankesmedjan deltar i SLU Globals arbete med internationella skogsfrågor.

Invigningscermonin den 26 september

Vice-Chancellor Lisa Sennerby Forsse
Ambassador Lennart Båge
Deputy Director-General Tomas Dahlman
SLU Global Bioinformatics Centre – an example
SLU abroad – a glimpse

Mer information om SLU Global

www.slu.se/slu-global