Lennart Båge tillträder idag som vikarierande generaldirektör

1 nov 2016

Lennart lämnar därmed sitt uppdrag i SIFI

Regeringen har utsett Lennart Båge till vikarierande generaldirektör för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Lennart Båge har fram tills idag suttit i den rådgivande gruppen för tankesmedjan SIFI. Tankesmedjan tackar för hans värdefulla insatser och återkommande goda råd. Lennart tillträder som vikarierande generaldirektör och chef för Sida den 1 november tills dess att en ny generaldirektör tillträder sin anställning.

Erfarenhet från UD och FN

Lennart Båge är född 1947 och är utbildad civilekonom. Han har en lång erfarenhet av området utvecklingssamarbete genom sitt mångåriga arbete inom bland annat UD, FN och genom sitt förordnande i Sidas styrelse 2010-2015. Innan dess var Lennart President för IFAD (the International Fund for Agricultural Development) 2001-2009 och har under en längre period suttit i SLU:s styrelse. Han har därtill haft ett 10-tal olika ledamotsuppdrag inom akademiska- och civilsamhällsorganisationer med anknytning till utvecklingssamarbete.

Generaldirektören lämnar i förtid

Charlotte Petri Gornitzka vars ordinarie förordnande löper till 15 februari 2017 har bett att få lämna sitt uppdrag som generaldirektör vid Sida i förtid. I avvaktan på en långsiktig lösning för myndigheten utses Lennart Båge till vikarierande generaldirektör och vikarierande chef för Sida. Charlotte Petri Gornitzka lämnar sitt förordnande efter att ha valts till ny ordförande i OECD:s biståndskommitté DAC.

Värdefulla insatser för SIFI

Ambassadör Lennart Båge genomförde en gedigen genomlysning av tankesmedjans verksamhet. Lennart har fram tills idag suttit i den rådgivande gruppen där genomlysningen har utgjort en grund för strategiarbetet. Tankesmedjan tackar för hans värdefulla insatser och återkommande goda råd och önskar Lennart lycka till med det nya uppdraget!

 

 

 

Fredrik Ingemarson

Programansvarig SIFI

www.sifi.se