IUFRO 2024 – den nordiska och baltiska ansökan har nått final