”Life is what happens while we are making other plans”

Ett potpurri av individuella karriärer presenterades och förutsättningarna för en internationell karriär inom den svensk-finska skogliga sektorn diskuterades…

Jan Heino, ledande skogsspecialist från finska jord- och skogsministeriet hade, trots flygstrejken i Finland, lyckats samla femton finländare. Senior Vice president på Storaenso Heikki Rissanen konstaterade bland annat att ”Life is what happens while we are making other plans”. Skog Dr Björn Hägglund anförde panelen och konsult Peter Staland konstaterade att Sverige inom internationella skogliga frågor har haft passivare regeringar än Finland, men att Sverige samtidigt har varit duktiga på att samla branchen kring kollektiva lösningar.

Seminariet lockade 75 personer och seminariet kunde även följas på webben. Moderatorer var akademiens sekreterare Åke Barklund och professor Olavi Luukkanen från Helsingfors universitet. Diskussionerna kretsade kring hur svenskt och finländskt skogskunnande bättre kan spridas och hur vi kan bli mera synliga på internationella arenor. De mångsidiga och synnerligen nyttiga inläggen förde frågan om internationella karriärvägar framåt både med tanke på individuella jobb, samt organisationernas agerande.

Program

10.00 Svenskt och finländskt skogskunnande på internationella arenor

– lägesanalys och målsättningar

Jan Heino, ledande skogsspecialist, jord- och skogsbruksministeriet, Finland

Fredrik Ingemarson, projektledare, the Secretariat For International Forestry Issues (SIFI)

10.30 Individuella karriärvägar för internationella uppdrag

Tapani Oksanen, senior partner, Indufor

Erik Palmqvist, förbundssekreterare, Naturvetarna

11.00 Karriärpotpurri – personliga vittnesbilder

Timo Tokola, professor, University of Eastern Finland

Gunilla Lidén, kommunikatör, Skogsinitiativet

Heikki Rissanen, Senior Vice President, Stora Enso

Birgitta Boström, produktchef, SCA Timber

Thomas Selänniemi, Senior Consultant, Niras Finland Oy

Jonas Rönnberg, Vice dekan, skogliga fakulteten SLU

12.00

Lunch

13.00 Karriärkulturer i Sverige och Finland

Peter Staland, senior konsult, Peter Staland AB

Tapio Hankala, verksamhetsledare, Forsmästareförbundet

Håkan Nystrand, ordförande, Meto –Skogsbranschens Experter

13.30 Paneldiskussion – Hur bör kulturen inom skogssektorn utvecklas?

Tapani Oksanen, senior partner, Indufor

Stig Johansson, regiondirektör, Södra Finlands Naturtjänster, Forststyrelsen

Kerstin Jonsson Cisse, skoglig policyspecialist, Sida

Stina Mossberg, VD Ramboll Natura

Björn Lundgren, ordförande KIS

Björn Hägglund, Skog Dr

Nedan kan ni laddda hem karriärbeskrivingar från karriärpotpurriet, presentationerna samt Jan Heinos sammanfattning.