Nekrolog över svenskt skogsbruk

29 sep 2018

DEBATT. Enligt tidningarnas insändarsidor tycks svensk skogsbruks enda problem vara huruvida skogen ska...

The Swedish delegation is ready for Oregon

11 sep 2018

The host for the IUFRO World Congress will be suggested by IUFRO board on September 11th in Corvallis, USA.

Prof. Björn Hånell candidates to IUFROs Presidential Post

4 sep 2018

The decisions by the board in September is a recommendation to the International Council

Sverige rekommenderas att studera skogsbrandskydden i Nordamerika

15 aug 2018

Professor Sten B Nilsson presenterar sin syn på skogsägareföreningarnas ansvar.

Implementering av SDGs i Sverige

24 maj 2018

Prof. Jeffrey Sachs menar att hållbar utveckling inte är svår att åstadkomma

Skogsindustrins nya produkter kräver sin tid

9 apr 2018

Jan Heino konstaterar att vägen till en omvandlad och mångsidig skogsindustri är lång och fylld av utmaningar.

Is Canadian forestry education a dying field of study?

14 mar 2018

Forestry education must be responsive to social change

Stockholm IUFRO site visit

7 mar 2018

Report from the Management Committees decisive visit at KSLA, Stockholmsmässan and the City Hall

Den globala avskogningen – i går, i dag och i morgon

23 jan 2018

Reidar Persson sammanfattar tro och vetande kring avskogning i en ny rapport. 

Etiketter